Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

"Алтын келин"

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Хиты 70-80-х Rok&Pop»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Севги ве бахт»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Хош сефа!

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Баш язысыны козь корер»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Эвленюв»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Алтын келин

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Пушкин в музыке

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Миллий театримизде «Къырым ильхамы» такъдим этильди.

Къырымтатар театринде «Къырым ильхамы» концерт программасынынъ такъдими олып кечти! Премьерагъа буюргъан сейирджилер миллетимизге кучь берген халкъ ве земаневий тюркюлерни динълеп, миллий оюнларымызны сейир этип медениетимизнинъ гузель, шенъ муитине далдылар. Театр артистлери тарафындан азырлангъан оюн ве тюркюлер концертнинъ адыны исбатлап, мусафирлеримизни ильхамландырды ве несиллер багъыны, яни эски тюркюлеримиз земаневий тюркюлеримиз иле бир санада иджра этильди. Дирижёр Ибраим Арабаджиев ёлбашчылыгъында Къырымтатар академик музыкалы драма театри оркестрининъ джанлы иджрасы ве баш балетмейстер Алим Беляловнынъ реберлигинде театрининъ балет группасы эр кесни айретте къалдырды. Концертни театримимизнинъ севимли артистлери Эдем Таиров ве Элина Мустафаева алып бардылар. «Къырым ильхамы» концерт программасы Миллий театримизнинъ мудири Динара Ахтемова тарафындан саналаштырылды.