[masterslider id='1']

Миллий театримизде «Къырым ильхамы» такъдим этильди.

sfsdfsdf

Къырымтатар театринде «Къырым ильхамы» концерт программасынынъ такъдими олып кечти! Премьерагъа буюргъан сейирджилер миллетимизге кучь берген халкъ ве земаневий тюркюлерни динълеп, миллий оюнларымызны сейир этип медениетимизнинъ гузель, шенъ муитине далдылар. Театр артистлери тарафындан азырлангъан оюн ве тюркюлер концертнинъ адыны исбатлап, мусафирлеримизни ильхамландырды ве несиллер багъыны, яни эски тюркюлеримиз земаневий тюркюлеримиз иле бир санада иджра этильди. Дирижёр Ибраим Арабаджиев ёлбашчылыгъында Къырымтатар академик музыкалы драма театри оркестрининъ джанлы иджрасы ве баш балетмейстер Алим Беляловнынъ реберлигинде театрининъ балет группасы эр кесни айретте къалдырды. Концертни театримимизнинъ севимли артистлери Эдем Таиров ве Элина Мустафаева алып бардылар. «Къырым ильхамы» концерт программасы Миллий театримизнинъ мудири Динара Ахтемова тарафындан саналаштырылды.