Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

"Алтын келин"

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Хиты 70-80-х Rok&Pop»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Севги ве бахт»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Хош сефа!

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Баш язысыны козь корер»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Эвленюв»

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Алтын келин

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Пушкин в музыке

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

«Эм гъурурым, эм умютим — кок байрагъым!»

Июнь 26 куню Миллий театримизде Къырымтатар Миллий байракъ кунюне багъышлангъан «Эм гъурурым, эм умютим — кок байрагъым!» концерт программасы такъдим этильди!
Акъшамны Къырымтатар театримизнинъ йырджылары, оркестри ве оюнджылары аджайип чыкъышлары яраштырдылар.
Ондан да гъайры акъшам девамында давет этильген мусафирлер де концертке янъы ренклер къоштылар. Эмине Мустафаева «Филис» ансамбли иле янъы «Элинъним узат манъа» йырны такъдим эттилер. Асан Хайретдинов исе озюинъ белли «Ватаным» тюркюсинен салондаки сейирджилерни рухуны котерди. «Джемиле» ансамбльнинъ йигитлери атешин оюнлары иле чыкъышта булундылар.
Концертнинъ сонъунда махсус Байракъ кунюне багъышлангъан Миллий театримиз тарафындан азырнлангъан янъы «Къырым ильхамы» (сёзлер: Ремзи Девлетов; музыка: Эмиль Меметов) йырнынъ такъдими олды!