[masterslider id='1']

«Эм гъурурым, эм умютим — кок байрагъым!»

sfsdfsdf

Июнь 26 куню Миллий театримизде Къырымтатар Миллий байракъ кунюне багъышлангъан «Эм гъурурым, эм умютим — кок байрагъым!» концерт программасы такъдим этильди!
Акъшамны Къырымтатар театримизнинъ йырджылары, оркестри ве оюнджылары аджайип чыкъышлары яраштырдылар.
Ондан да гъайры акъшам девамында давет этильген мусафирлер де концертке янъы ренклер къоштылар. Эмине Мустафаева «Филис» ансамбли иле янъы «Элинъним узат манъа» йырны такъдим эттилер. Асан Хайретдинов исе озюинъ белли «Ватаным» тюркюсинен салондаки сейирджилерни рухуны котерди. «Джемиле» ансамбльнинъ йигитлери атешин оюнлары иле чыкъышта булундылар.
Концертнинъ сонъунда махсус Байракъ кунюне багъышлангъан Миллий театримиз тарафындан азырнлангъан янъы «Къырым ильхамы» (сёзлер: Ремзи Девлетов; музыка: Эмиль Меметов) йырнынъ такъдими олды!