Аршин мал алан

Аршин мал алан
Сайгъылы сейирджелиримиз ве мухлислеримиз!
Театримизде кене Премьера!
Туневин санамызда «Аршин мал алан» адлы янъыдан тикленген спектакль нумайыш этильди. Актёрларнынъ, оркестрнинъ, режиссёрнынъ, оюнджыларнынъ усталыгъындан бир кимсе лякъайт къалмады.  Музыкаль комедиянынъ нумайышы девамында эльчарпмалар янъырады. Бойле къаршылавлар артистлеримизге буюк ильхам берди ве байрам, къуванч, нешэ, сефа муитини яратмагъа имкян догъды. Театримиз хадимлери сейирджилеримизге, санатымызгъа хызмет этмектен мемнюнлик дуя. Комедияны сейир этмеге хош сефагъа буюрынъыз!