Бугунь озь юбилейины белли артисткамиз къайд этти!

Бугунь озь юбилейины белли артисткамиз къайд этти!

Бутюнь театр къадимлери озь ишдешини хайырладилар! Хайиырлавлар шакъа ве кулькю иле кечти.Севимли Алиме Ханум! Сизни театрджилер, мухлислер, бутюн сейирджилер адындан самимий тебриклеймиз. Иджадынъызда, хаятынъызда даима мувафакьиетлер тилеймиз. Янъы роллер ве ильхам эп елдашынъыз олсун!