Бугунь озь юбилейины белли артисткамиз къайд этти!

  • Запись опубликована:27.09.2021

Бутюнь театр къадимлери озь ишдешини хайырладилар! Хайиырлавлар шакъа ве кулькю иле кечти.Севимли Алиме Ханум! Сизни театрджилер, мухлислер, бутюн сейирджилер адындан самимий тебриклеймиз. Иджадынъызда, хаятынъызда даима мувафакьиетлер тилеймиз. Янъы роллер ве ильхам эп елдашынъыз олсун!